اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
5 راهکار، برای مربیان تازه کار

مربیان تازه کار

یشنهاد اول: شغل خود را با هدف سازی شروع کنید.

در ابتدا آنچه که در نظر دارید بدست آورید، را مشخص کنید. پس نسبت به آن متعهد شوید و ادامه دهید. زمانی که خواستید هدف سازی کنید، باید هدفی را انتخاب کنید که ۵ ویژگی :خاص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، مرتبط و محدودیت زمانی را دارا باشد. مطالعات، نشان داده اند، زمانی که اهداف نوشته می شوند، شانس بیشتری برای دستیابی به آن ها ایجاد می شود. بنابراین یک کاغذ و خودکار بردارید و آن ها را یادداشت کنید، تا آن ها را به واقعیت برسانید. زمانی که اهداف را مشخص کردید، نیاز به یک طرح و مراحل مشخصی دارید که طی آن بتوانید به اهداف مورد نظر دست یابید. بنابراین اهداف را مشخص کنید و زمانی را برای رسیدن به آن ها تعیین کنید، تا به این صورت فعالیت خود را منسجم کنید و نسبت به آن ها متمرکز باشید. زمانی که هدفی را در سر دارید، باید با افراد موفق در تعامل باشید و از آن ها کمک بگیرید. نسبت به اینکه تمام مراحل برنامه ریزی شده است و آمادگی انجام آن ها را دارید، مطمئن شوید چرا که، اگر غیر از این باشد به شکست می رسید.

مربیان تازه کار

یشنهاد اول: شغل خود را با هدف سازی شروع کنید.

در ابتدا آنچه که در نظر دارید بدست آورید، را مشخص کنید. پس نسبت به آن متعهد شوید و ادامه دهید. زمانی که خواستید هدف سازی کنید، باید هدفی را انتخاب کنید که ۵ ویژگی :خاص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، مرتبط و محدودیت زمانی را دارا باشد. مطالعات، نشان داده اند، زمانی که اهداف نوشته می شوند، شانس بیشتری برای دستیابی به آن ها ایجاد می شود. بنابراین یک کاغذ و خودکار بردارید و آن ها را یادداشت کنید، تا آن ها را به واقعیت برسانید. زمانی که اهداف را مشخص کردید، نیاز به یک طرح و مراحل مشخصی دارید که طی آن بتوانید به اهداف مورد نظر دست یابید. بنابراین اهداف را مشخص کنید و زمانی را برای رسیدن به آن ها تعیین کنید، تا به این صورت فعالیت خود را منسجم کنید و نسبت به آن ها متمرکز باشید. زمانی که هدفی را در سر دارید، باید با افراد موفق در تعامل باشید و از آن ها کمک بگیرید. نسبت به اینکه تمام مراحل برنامه ریزی شده است و آمادگی انجام آن ها را دارید، مطمئن شوید چرا که، اگر غیر از این باشد به شکست می رسید.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:60)
عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .