اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
تمرینات گوستاو بادل به روش کلاسیک

 گرایش گوستاو بادل به روش کلاسیک

گوستاو بادل استراتژی تمرینات حداقل را که می گوید باید کمترین پیچیدگی را در تمرین داشت تا بهترین منایج حاصل شود. با تئوری نامحدودی که می گوید «خیلی زیاد» هم کافی نیست عوض کرده است و نوع تمریناتش تغییراتی را پیدا کرده است. به نظر بادل این استراتژی در شلوغی­ ها و آشفتگی های موجود پیشروی کرده است. او با شرح دادن تمرینات سرشانه خود در رابطه با این روش صحبت هایی دارد.

تمرین سرشانه گوستاو شامل نشر خم با دمبل، پرس پشت گردن، نشر از جلو، پرس سرشانه هالتر از جلو، نشر از جانب با دمبل و نشر از جانب کابل تکی از پشت می شود.

او می گوید: «همه این حرکات را در یک برنامه تمرین اجرا می کنم. برای زمان مسابقه همیشه این حرکات را انجام می دهم. وقتی در دوره حجم ممکن است هر از گاهی 2 مورد از آن ها را حذف کنم تا بتوانم بیشتر روی حرکات اصلی متمرکز باشم اما اکثر مواقع سعی می کنم مقدار تمرین را بالا حفظ کنم».

 گرایش گوستاو بادل به روش کلاسیک

گوستاو بادل استراتژی تمرینات حداقل را که می گوید باید کمترین پیچیدگی را در تمرین داشت تا بهترین منایج حاصل شود. با تئوری نامحدودی که می گوید «خیلی زیاد» هم کافی نیست عوض کرده است و نوع تمریناتش تغییراتی را پیدا کرده است. به نظر بادل این استراتژی در شلوغی­ ها و آشفتگی های موجود پیشروی کرده است. او با شرح دادن تمرینات سرشانه خود در رابطه با این روش صحبت هایی دارد.

تمرین سرشانه گوستاو شامل نشر خم با دمبل، پرس پشت گردن، نشر از جلو، پرس سرشانه هالتر از جلو، نشر از جانب با دمبل و نشر از جانب کابل تکی از پشت می شود.

او می گوید: «همه این حرکات را در یک برنامه تمرین اجرا می کنم. برای زمان مسابقه همیشه این حرکات را انجام می دهم. وقتی در دوره حجم ممکن است هر از گاهی 2 مورد از آن ها را حذف کنم تا بتوانم بیشتر روی حرکات اصلی متمرکز باشم اما اکثر مواقع سعی می کنم مقدار تمرین را بالا حفظ کنم».

برای مطالعه این مقاله باید عضو مربیان هوشمند باشید.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:60)
عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .